‹ Like CoopStroom on Social Media

Coopstroom, samen voor een klimaatneutrale stad

Het doel van CoopStroom is om in West- en Oost Vlaanderen lokaal energie te produceren dat vervolgens rechtstreeks aan de inwoners van Brugge en omstreken verkocht zal worden. Maar het gaat verder dan dat. CoopStroom is een échte burgercoöperatie, waar u, als coöperant niet alleen klant bent, maar ook mede-eigenaar van de coöperatie.

U zult beslissingsrecht hebben en medezeggenschap in de projecten, investeringen, het uitkeren van de dividenden, enz. . De coöperanten zullen 100% groene stroom geleverd krijgen, aan een lage en bovenal vaste prijs én u zult een jaarlijs dividend uitgekeerd krijgen, gezien u als coöperant ook aandeelhouder bent. U deelt m.a.w. mee in de winst van het bedrijf én u verlaagt uw energiefactuur én u krijgt een vaste, lage prijs én u krijgt 100% groene stroom én u krijgt medezeggenschap !

Daarnaast zal de coöperatie ook klaar staan om u te helpen uw woning energiezuiniger te maken, met volwaardig professioneel advies en begeleiding, zodat u zich niet hoeft af te vragen of uw aannemer, architect, … u de beste oplossingen heeft geboden, maar u dankzij professioneel advies zelf de juiste beslissingen kunt nemen. We hebben hierbij tevens oog voor het sociale, het maatschappelijke en het educatieve aspect.

Daarom is CoopStroom een rescoop , waar ecologische en sociale principes de basis vormen. Over gans Europa bestaan reeds meer dan 3000 goed werkende rescoop ’s. Net daarom onderschrijven wij ook de ICA principes die deze waarden vertegenwoordigen.

;