‹ Like CoopStroom on Social Media

Windenergie

CoopStroom werkt momenteel hard achter de schermen om projecten met windenergie te realiseren.
Het uitwerken van dergelijke projecten neemt veel tijd in beslag. Het is dus nog even wachten op het eerste conrete project.
CoopStroom wil bij het uitvoeren van haar windenergie-projecten wel een verscil maken door maximaal rekening te houden met bezorgdheden van buurtbewoners, natuurverenigingen en anderen.
Gezien CoopStroom een burgercoöperatie is, is het ook belangrijk dat er een draagvlak is bij die burger, vooraleer het project uit te voeren.

Wij zullen dan ook altijd onze aandeelhouders, buurtbewoners en natuurverenigingen nauw betrekken bij het uitwerken van de projecten.

;